Artikler på norsk

Periferiens makt: Historia om miljøvitenskapen,” Syn og segn, 3:126 (2020), 69-75.

Ressurs-, miljø- og klimahistorie,” i I det lange løp: Festskrift til Jan Eivind Myhre, Arne Hveem Alsvik, Kim Helsvig, Knut Kjeldstadli, Kari Lindbekk (red.), (Oslo: Pax, 2017), 84-101.

Kunst i antropocen-alderen,” i Jan Freuchen: Columna Translantica, (Oslo: Press, 2015), 112-116.

Den store økologiske vekkelsen som har hjemsøkt vårt land,” Universitetet i Oslos historie, vol 7, (Oslo: Unipub, 2011), 103-171, 461-479.

Anmeldelser av Universitetet i Oslos historie:

Minibiografi: Den ‘grunnøkologiske bevegelse’. Om Jørgen Randers’ faglitterære bidrag,” Prosa 6 (2010), 20-23.

Tarjei Rønnow (1968-2009)Din Tidsskrift for religion og kultur 1-2 (2010), 162-166.

Vitenskap som ferie: En historie om økologidebatten i Norge,” Kunnskapens betingelser, John Peter Collett (et.al.) (eds.), (Oslo: Vidarforlaget, 2009), 29-55.

Den økologiske arkitekturens lukkede verden,” Byggekunst 89 nr. 3 (2007), 32-39. Republisert i Vagant 3 (2010), 80-83.

Etterlyst: Fagboka jeg savner,” Prosa 2 (2007), 15.

Apartheidregimets vitenskapshistorie,” Fortid 3 (2006), 46-50.

USA sett fra Norge sett fra USA,” Samtiden 2 (2004), 124-133.

Arne Næss sett utenfra,” Samtiden 4 (2002), 4-19.

Debatt “Arne Næss sett utenfra”

Økologisk forvaltning av naturressurser i urbefolkningsområder: et historisk tilbakeblikk,”  Diedut, 1 (2002), 23-32.

Den antiliberale dypøkologien,” in Miljø og menneske. Peder Anker and Tarjei Rønnow (eds.), (Oslo: Gyldendal, 2002), 53-65.

Rolf Edberg “Et støvgrann som glimter”” in Rolf Edbergs tankevärld, Rapport fra seminar på Voksenåsen nov. 2001.

Økologiens imperialistiske historie,” Biolog 1 (2002), 11-12

Stephen Jay Gould (1941-2002)“, Biolog 3/4 (2002), 66-67.

Forskningsetikken i samforfatterskap.” Forskningspolitikk 2 (2001).

Indirekte eller direkte plikter overfor dyr?viten.com, (mars 2001). [PDF]

Mot Darwinistisk fundamentalisme,” Samtiden 1 (1998), 53-55.

Er naturens tålegrense et akseptabelt belastningsnivå” med Francis Sejersted, Aluminiumindustriens Miljøsekretariat, Oslo 1994.

Er naturens tålegrense et akesptabelt legitimeringsgrunnlag?Alternativ framtid 4 (1994), 15-26.

Økologisk ideologi? Nei takk!Alternativ framtid 4 (1993), 39-47.

Naturvern på kulturens bekostning,” f.eks 18 (1994), 14, 17.

I pakt med Gaustad” (intervju med Marie Skoie), f.eks 18 (1994), 31.

Gode grønne hensikters tyranni,” f.eks 15 (1993), 8-11.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


%d bloggers like this: