Posts tagged ‘Miljø og menneske’

Miljø og menneske: Kritiske perspektiver

Miljø og menneske: Kritiske perspektiver (Environment and Humans: Critical Perspectives), with Tarjei Rønnow, (Oslo: Gyldendal, 2002).

[Norwegian] Mediene har lenge foret oss med negative nyheter om jordens tilstand, godt hjulpet av miljøvernere. Forfatterne av denne boken ønsker å gi en litt annen versjon av forholdet mellom miljø og menneske. I den tro at konstruktiv kritikk ikke undergraver miljøvernet, men bidrar til å fornye og styrke det, er det i denne boken samlet et knippe kritiske innspill i den pågående miljødebatten. Med bidrag fra Bjørn Lomborg, Pedr Anker, Erling Fossen, Arne Kalland, Nils Roll-Hansen, Tarjei Rønnow og Jens Saugstad. Boken er skrevet med tanke på studenter i miljørelaterte fag ved universiteter og høgskoler, men kan også lese av alle som er interessert i miljø- og samfunnsspørsmål.

Kjøp antologien her

May 23, 2011 at 1:04 pm Leave a comment


Connect

Latest tweets


%d bloggers like this: