Hefte

Kritikk av dypøkologisk rettsforståelse, (A Critique of the Deep Ecological Concept of Justice), (Oslo: TMV/Pensumtjenesten, 1994).

Står dypøkologisk rettsforståelse i grunnleggende konflikt med den liberale filosofiske tradisjon? Denne boken drøfter hvorvidt dypøkolgisk miljøfilosofi kan karakteriseres som intolerant og argumenterer for betydningen av å slutte seg til demokratiske rettsprisnipper i miljøarbeidet.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


%d bloggers like this: