Posts tagged ‘history of ecology’

Livet er best ute

Livet er best ute: Friluftslivets historie og filosofi, (Oslo: Kagge Forlag, 2022)

Livet er best ute. Eller er det egentlig det, spør Peder Anker i denne boken om friluftslivets historie og filosofi. Med friluftslivet som et utgangspunkt forteller Anker om våre uartikulerte verdier og tradisjoner, slik de ser ut fra fjellet, skogen og svaberget. For lengselen etter friluftslivet er det vi har felles, mener han.

Denne boken har han skrevet for alle de som synes livet er best ute. Leseren trenger ikke noen andre egenskaper for å bli med på å utforske hva friluftslivet er for noe. Anker tar leseren med på en personlig vandring igjennom friluftslivets historie, kultur og filosofi. Det er en tur i et mykt lettgått terreng, med en og annen utfordrende skrent. For det må til for å nå fjellets topp. Der får leseren hvile sine tanker ved varme kilder. Selv om turen er rimelig enkel, så er den på ingen måte ufarlig. Det er mektige motkrefter som undergraver friluftslivet, påpeker Anker, både i oss selv og i samfunnet rundt oss. Friluftslivet er truet. Denne boken søker derfor å fornye og utfordre, med vekt på naturvern.

Kjøp boken i din lokale bokhandel, på Norli, Haugen Bok, eller rett fra Kagge Forlag.

Bla i boka

Les de første 30 sidene gratis her.

Omtale

Runar Larsen, “Jul med din leseglede,” VG: Magainset Reiselyst, 9 desember, 2022.

Emil L. Mohr, “Tilbake til naturen,” Dagens Næringsliv, 22 oktober 2022. [PDF side 1-2, PDF side 3]

Vemund Sveen Finstad, “Et spørsmål om vern”, Aftenposten: Historie, 8 sept. 2022.

Maria Birkeland Olerud, “Drømmen om Kristi gjenoppstandelse ble hetende bærekraftig utvikling,” Vårt land, 28 juli, 2022. [PDF]

Anmeldelser

Anders Horntvedt, “Selfies, fjellyoga og profittjagende hyener,” Finansavisen, 3 februar, 2023. [PDF]

Rolf Kjøde, “Friluftsromantikk mot fritidskapitalisme,” For Bibel og Bekjennelse, 6 september, 2022.

Tom Hetland, “Norsk friluftsglede sett frå New York,” Stavanger Aftenblad, 21 august, 2022. [PDF]

Espen Søbye, “Er nå livet egentlig best ute?Morgenbladet, 5 august, 2022. [PDF]

Podkast

Friluftslivets historieHistorier som endred Norge, 3 april, 2023, med Christian Gilsvik.

Den norske miljødebattenHistorier som endred Norge, 20 mars, 2023, med Christian Gilsvik.

Livet er best uteIdeer, Tankesmien Agenda, 17 februar, 2023, med Hilde Nagel.

Friluftslivets filosofi og motstraums reiselystLitteraturhuset i Bergen, 23 august, 2022, med Gunnar Garfors og moderert av Margunn Vikingstad.

Utdrag

“Hold kjeft stedet,” Vagabond reiselyst, 10 (2022), 51. [PDF].

Jeg har revet varder. Mange av dem,” Harvest magazin, 16 juli 2022. [PDF]

Bokbad og presentasjoner

Bokbad, Norsk Sjømannskirke, New York, Dec. 7 2022.

Bokbad, Norsk skogmuseum, Elverum, Nov. 24 2022.

Bokbad, Akademika bokhandel, Bø i Telemark, Nov. 23 2022.

Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving, Universitetet i sørøst Norge, Bø i Telemark, Nov. 23 2022.

Østfoldmuseene, Halden, Nov. 7. 2022.

Boklansering, Oslo, 17 august, 2022.

TV

Klimakrisen” TV2 Nyheter, 6, 8 og 9. april, 2023.

NRK Kveldsnytt, 15 august, 2022.

NRK Nyhetsmorgen, 8 august, 2022.

Radio

NRK Hordaland, 23 august, 2022.

NRK P2-Pulsen, 21 juli, 2022.

June 16, 2022 at 9:34 am Leave a comment

Book Talk: The Power of the Periphery

Book Talk: The Power of the Periphery: How Norway became an Environmental Pioneer for the World. Institute for Public Knowledge, New York University, Oct. 6 2020.

In conversation with Eric Klinenberg. Recording on YouTube

October 7, 2020 at 3:16 pm Leave a comment

My review of Ecological Paradigms Lost

Cuddington and Beisner (eds.), Ecological Paradigms Lost
     Isis, 97 (2006), 808.

Download PDF

June 1, 2011 at 4:46 pm Leave a comment

My review of All Creatures: Naturalists, Collectors and Biodiversity

Robert E. Kohler, All Creatures: Naturalists, Collectors, and Biodiversity, 1850-1950
     Science, 313 (2006), 1741.

Download PDF

June 1, 2011 at 4:19 pm Leave a comment

The Ecological Colonization of Space

The Ecological Colonization of Space,” Environmental History, 10:2 (2005), 239-268.

Download PDF

This article claims that the prospect of space colonization has been of significant importance with respect to ecological debate, methodology and practice. Cabin ecological research of the improvement of submarines and underground shelters serves as the background for understanding the emergence of the “carrying capacity” concept adopted by the space program of the 1960s. Ecologists involved in space research aimed at constructing cabin ecological systems for spaceships that were subsequently used as models to understand Spaceship Earth. Space colonies came to represent the rational, orderly, and wisely managed contrast to the irrational, disorderly, and ill managed Earth. Human environmental and moral space was to be reordered according to the ideals of cabin ecology and the astronaut’s life in outer space. Despite criticisms of the managerial ethics of space colonization in the mid 1970s, cabin ecology and space technology have became important tools for ecological management. Biosphere 2 was built in Arizona as a prototype for future colonies on Mars, for example. It currently serves as a model for how humans should live within Biosphere 1 (the Earth). The challenge of today is how to get out of the intellectual capsule that ecologists have created for environmentally concerned humanists.

May 23, 2011 at 11:53 am 2 comments

The Politics of Ecology in South Africa on the Radical Left

The Politics of Ecology in South Africa on the Radical Left,” Journal of the History of Biology, 37:2 (2004), 303-331.

Download PDF

The South African ecologist and political activist Edward Roux (1903–1966) used evolutionary biology to argue against racism. During the cold-war, he transformed his communist beliefs into advocacy for scientific rationalism, management, and protection of nature against advancing capitalism. These pleas for saving the environment served as a vehicle for questioning the more risky issue of evolution and racial order in society. The link between ecological and political order had long been an important theme among the country’s ecologists and politicians alike. The statesman Jan Christian Smuts’ holistic theory of evolution and racial order inspired the nation’s ecologists to sanctify an ecologically informed racial policy. This idealist informed methodology stood in direct opposition to the materialist approach to ecology of Roux. These methodological debates reflected differing political support from within the Union Party and people on the radical left, respectively. Ecology was of concern to politicians because understandings of the order of nature had direct implications for the racial order of the South African society.

May 16, 2011 at 7:24 pm Leave a comment


Connect


%d bloggers like this: